(Thư vào Nam) PDF/EBOOK ´ Lê Duẩn


Thư vào Nam

Thư vào Nam Free download é 105 Lê Duẩn ↠ 5 characters Summary Ý PDF, eBook or Kindle ePUB free ↠ Lê Duẩn Thư vào Nam tập hợp thư và một số điện của đồng chí Lê Duẩn gửi các đồng chí lãnh đạo ở các chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Toàn bộ Thư vào Nam cho thấy đồng chí Lê Duẩn ua thực tiễn chỉ đạo các chiến trường từ nhận định tình hình đến đề ra chủ trương và biện pháp đã phát triển hết sức phong phú về lý luận của cả hai mặt đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang của sự kết hợp hai mặt đấu tranh đó cũng như việc xây dựng thực lực cách mạng trên từng chiến trường ua các thời kỳ khác nhau Đồng chí Lê Duẩn phân tích sâu sắc và đúng đắn thế chiến lược cách.

Summary Ý PDF, eBook or Kindle ePUB free ↠ Lê Duẩn

Thư vào Nam Free download é 105 Lê Duẩn ↠ 5 characters Summary Ý PDF, eBook or Kindle ePUB free ↠ Lê Duẩn Và Trung ương Cục miền Nam 7 1962Gửi Anh Xuân 2 1965Gửi Anh Xuân 5 1965Gửi Trung ương Cục miền Nam 11 1965Gửi Khu uỷ Sài Gòn – Gia Định 1 7 1967Gửi Trung ương Cục và uân uỷ miền Nam 18 1 1968Gửi Khu uỷ và uân khu uỷ Trị Thiên 6 7 1969Gửi Trung ương Cục miền Nam Anh Bảy Cường Anh Mười Khang 30 6 1970Gửi anh Bảy Cường và Trung ương Cục miền Nam 7 1970Gửi Anh Bảy Cường và Trung ương Cục miền Nam 29 6 1971Gửi Anh Bảy Cường và Trung ương Cục miền Nam Đồng gửi Khu uỷ Sài Gòn – Gia Định 29 11 1971Gửi Anh Bảy Cường Anh Mười Khang 27 4 1972Gửi Trung ương Cục miền Nam 8 5 1972Gửi Anh Bảy Cường Anh Mười Khang Đồng gửi anh Tư Nguyễn 16 6 19.

Lê Duẩn ↠ 5 characters

Thư vào Nam Free download é 105 Lê Duẩn ↠ 5 characters Summary Ý PDF, eBook or Kindle ePUB free ↠ Lê Duẩn Mạng và chiến tranh cách mạng miền Nam trong các thời kỳ từ đó nêu lên uyết tâm chiến lược của ta giành thắng lợi uyết định trong các thời cơ có lợi để giành thắng lợi cuối cùng cho cách mạng miền Nam Thư vào Nam giúp người đọc một phương pháp tư duy khoa học xem xét đúng đắn và giải uyết sáng tạo những vấn đề thực tiễn trong sự nghiệp cách mạng hiện nayThư vào Nam là một tập sử liệu uý góp phần vào tổng kết kinh nghiệm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộcMục lụcLời nhà xuất bảnGửi Anh Mười Cúc và các đồng chí Nam Bộ 7 2 1961Gửi Anh Mười Cúc và Xứ uỷ Nam Bộ 20 4 1961Gửi Anh Mười Cúc.

  • Paperback
  • 442
  • Thư vào Nam
  • Lê Duẩn
  • Vietnamese
  • 07 October 2018
  • null

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *